Adakah Y menentang X atau X menentang Y?

Oleh kerana nilai fungsi y, di mana y = f(x) mewakili contoh di mana nilai y bergantung kepada nilai x, adalah betul untuk mengatakan bahawa y diplotkan terhadap x dan bukannya sebaliknya.

Adakah X dirancang menentang Y?

Dalam jargon grafik, pembolehubah bebas diplot pada paksi-x dan pembolehubah bersandar diplot pada paksi-y.

Adakah anda menyebut Y Vs X atau X vs Y?

Secara teknikal ia tidak penting selagi persamaan atau data anda konsisten. Walaupun amalan yang ditetapkan adalah 'y' sebagai fungsi 'x' atau 'y vs x' jika anda lebih suka. Tiada sebab anda tidak boleh mempunyai x dan y sebaliknya jika anda mahu. Ia hanya konvensyen.

Apakah maksud X vs Y?

Graf Jarak vs Masa

Apakah label paksi?

Label paksi ialah teks yang menandakan bahagian utama pada carta. Label paksi kategori menunjukkan nama kategori; label paksi nilai menunjukkan nilai.

Apakah maksud VS dalam graf?

Saya akan bersetuju dengan peraturan "[bergantung] berbanding [bebas]." Perkataan "berbanding" boleh bermaksud "berbanding dengan," dan lebih kerap masuk akal untuk membandingkan nilai bersandar dengan nilai bebas yang berkaitan, kerana pembolehubah bebas tidak benar-benar "mengambil berat" tentang kewujudan pembolehubah bersandar

Apakah maksud plot A melawan B?

Apabila graf diperlukan dalam latihan makmal dalam manual ini, anda akan diarahkan untuk "memplot A vs. B" (di mana A dan B adalah pembolehubah). Mengikut konvensyen, A (pembolehubah bersandar) hendaklah diplot di sepanjang paksi menegak (ordinat) dan B (pembolehubah bebas) hendaklah di sepanjang paksi mendatar (abscissa).

Bagaimanakah anda mencari cerun dalam graf?

Menggunakan Persamaan Cerun

  1. Pilih dua titik pada garisan dan tentukan koordinatnya.
  2. Tentukan perbezaan koordinat-y bagi kedua-dua titik ini (kenaikan).
  3. Tentukan perbezaan koordinat-x bagi kedua-dua titik ini (lari).
  4. Bahagikan perbezaan dalam koordinat-y dengan perbezaan dalam koordinat-x (naik/lari atau cerun).

Bagaimanakah anda mencari cerun dan pintasan-y graf?

Persamaan mana-mana garis lurus, dipanggil persamaan linear, boleh ditulis sebagai: y = mx + b, dengan m ialah kecerunan garis dan b ialah pintasan-y. Pintasan-y bagi garis ini ialah nilai y pada titik di mana garis itu melintasi paksi y.

Apakah pintasan Y dalam bentuk piawai?

Pintasan-y berada pada paksi-y, di mana x = 0. Palamkan x = 0 ke dalam persamaan dan selesaikan untuk y.

Apakah maksud pintasan Y dalam regresi?

Istilah malar dalam analisis regresi linear nampaknya adalah perkara yang mudah. Juga dikenali sebagai pintasan y, ia hanyalah nilai di mana garisan yang dipasang melintasi paksi-y. Secara paradoks, walaupun nilai secara amnya tidak bermakna, adalah penting untuk memasukkan istilah tetap dalam kebanyakan model regresi!2013年7月11日

Adakah pintasan sentiasa bermakna?

Dalam model ini, pintasan tidak selalu bermakna. Oleh kerana pintasan ialah min bagi Y apabila semua peramal sama dengan sifar, min hanya berguna jika setiap X dalam model sebenarnya mempunyai beberapa nilai sifar. Jadi, walaupun pintasan itu diperlukan untuk mengira nilai ramalan, ia tidak mempunyai makna sebenar.