Apakah keperluan untuk bantuan Pengawal Pantai apabila sebuah kapal kandas?

Pengawal pantai diperlukan untuk membantu apabila kapal kandas apabila kapal atau anak kapal berada dalam bahaya serta-merta. Jika pengawal pantai melihat bahawa terdapat bahaya yang akan berlaku, maka dia harus melakukan apa sahaja dalam kuasa mereka untuk membantu orang-orang di atas kapal, dan kemudian cuba membaiki kapal itu sendiri.

Yang manakah antara berikut merupakan keperluan Pengawal Pantai untuk kebakaran?

Pengawal Pantai memerlukan bot untuk mempunyai sekurang-kurangnya satu alat pemadam api marin B-1 di atas kapal. Bergantung pada saiz bot anda, anda mungkin memerlukan lebih daripada satu bot. Bot kurang daripada 26′ perlu mempunyai sekurang-kurangnya satu alat pemadam api B-1 di atas kapal. Bot 26'-40' perlu mempunyai sekurang-kurangnya dua alat pemadam api B-1 di atas kapal.

Apakah pembumian lembut?

Pembumian Lembut Pembumian lembut boleh diterangkan sebagai sebarang pembumian yang anda boleh membebaskan bot anda sendiri, walaupun memerlukan banyak masa, atau tindakan angin, ombak atau air pasang untuk membantu anda membebaskan bot. Kebanyakan pembumian lembut tidak melibatkan kerosakan besar, atau mengakibatkan kebocoran.

Apakah alat pemadam api yang diluluskan Pengawal Pantai?

Alat pemadam yang diluluskan Pengawal Pantai adalah mudah alih tangan, sama ada klasifikasi B-I atau B-II dan mempunyai pendakap pelekap jenis marin tertentu. Pemadam api disyorkan dipasang pada kedudukan yang mudah dicapai.

Apakah kegunaan alat pemadam api Kelas C?

Kelas C. Kebakaran Kelas C melibatkan peralatan elektrik bertenaga. Alat pemadam dengan penarafan C direka untuk digunakan dengan kebakaran yang melibatkan peralatan elektrik bertenaga.

Apakah perbezaan antara pembumian dan terkandas?

Pembumian adalah apabila kapal melanggar dasar laut, manakala terkandas adalah apabila kapal kemudian kekal di sana untuk beberapa lama.

Apakah kandungan VDS piroteknik?

Isyarat Gangguan Visual Pyrotechnic yang Diluluskan oleh USCG dan Peranti Berkaitan termasuk: Suar merah piroteknik, pegang tangan atau udara. Asap oren piroteknik, dipegang dengan tangan atau terapung. Pelancar untuk meteor merah udara atau suar payung terjun.

Adakah Pengawal Pantai AS menganggap bot peribadi jenis bot?

Kapal kelas A

Pengawal Pantai A.S. menganggap kapal air peribadi sebagai kapal Kelas A - bermakna peraturan persekutuan yang sama yang digunakan untuk bot kurang daripada 16 kaki juga digunakan untuk PWC. Walau bagaimanapun, dari segi stereng dan prestasi, mengendalikan PWC sangat berbeza daripada menaiki bot.

Apakah contoh kebakaran Kelas C?